راه های ارتباطی

آدرس کارخانه : رفسنجان ،بلوار مدرس شمالی ،نبش مدرس 15،پلاک4،بازرگانی احمدی
تلفن : 34226812-034
فکس : 34226813-034
موبایل : 09131935285
موبایل : 09039442004
ایمیل : sadeq_ahmadi1366@yahoo.com